Dječje aktivnosti

SPORT - Nudimo niz sportskih aktivnosti - sport, klizanje, skijanje, rolanje i vožnja bicikla

GLAZBENI - Upoznavanje sa istrumentima, glazbenom abecedom, te nudimo zbor i dramsku grupu kroz likovno - scenski izraz

LIKOVNI - izražavanje kroz likovne aktivnosti i kroz različite tehnike rada

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „