Montessori edukacija

Četvrtak, 10 Svibanj, 2018 do Petak, 10 Svibanj, 2019
Trajanje edukacije: 
- jedna godina
Cijena edukacije: 
12 000 kn

Rane prijave 10%, jednokratno plaćanje 10%, te dodatni popusti na vise djelatnika iz iste ustanove

Program edukacije verificiran je pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „