Dječje aktivnosti

SPORT – Nudimo niz sportskih aktivnosti – sport, klizanje, skijanje, rolanje i vožnja bicikla

GLAZBENI – Upoznavanje sa istrumentima, glazbenom abecedom, te nudimo zbor i dramsku grupu kroz likovno – scenski izraz

LIKOVNI – izražavanje kroz likovne aktivnosti i kroz različite tehnike rada

SPORT – Nudimo niz sportskih aktivnosti – sport, klizanje, skijanje, rolanje i vožnja bicikla

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „