Montessori edukacija

Četvrtak, 1 Listopad, 2020 do Utorak, 1 Lipanj, 2021
Trajanje edukacije: 
- jedna godina
Cijena edukacije: 
12 000 kn

Program edukacije verificiran je pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Kontakt:
099/3358 048

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „