Kućni red

OPĆE ODREDBE

 1. Sve osobe koje su na bilo koji način uključene u rad vrtića (korisnici, djelatnici) dužne su međusobno komunicirati s uvažavanjem i poštovanjem.
 2. Sve osobe koje ulaze ili borave u vrtiću dužne su čuvati inventar, opremu i didaktički materijal vrtića.
 3. Zbog sigurnosti djece ulazna vrata svih objekata vrtića zaštićena su šifrom. Roditelji su dužni čuvati tajnost šifre koju koriste prilikom ulaska u vrtić. Pri dolasku i odlasku dvorišna vrata potrebno je zatvoriti zasunom.

DOVOĐENJE I ODVOĐENJE DJETETA

 1. Roditelji su obavezni u okviru točno utvrđenog vremena rada vrtića dovoditi i odvoditi dijete, a najkasnije do 10:45 (prilikom dolaska) i najkasnije do 17 h (prilikom odvođenja). Radno vrijeme vrtića je od 7 – 17 sati.
 2. Nakon preuzimanja djeteta u objektu ili na igralištu obveza je roditelja da se na njemu ne zadržavaju radi sigurnog i nesmetanog boravka ostale djece, ali i nadzora sigurnosti ulaska i izlaska tijekom poslijepodnevnog odlaska djece.
 3. Roditelj ili od roditelja opunomoćena punoljetna osoba prilikom dovođenja treba osobno predati dijete odgojitelju. Maloljetnim osobama nije dopušteno dovođenje ili preuzimanje djece.
 4. Dijete ne može preuzeti osoba pod utjecajem alkohola ili nekog drugog sredstva koje smanjuje sposobnost rasuđivanja potrebnog za brigu o djetetu.
 5. Roditelji ili od roditelja opunomoćena punoljetna osoba pri dovođenju i odvođenju djeteta dužni su se javiti se matičnom odgojitelju ili odgojitelju u prostoru u kojem dijete boravi i na zahtjev odgojitelja dužna je pokazati identifikacijsku ispravu.

ZDRAVLJE DJECE

 1. Prilikom upisa djeteta u vrtić roditelj je obavezan donijeti potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu kod liječnika.
 2. Roditelj je dužan u vrtić dovoditi zdravo dijete.
 3. Dijete u vrtiću ne može boraviti ako ima neki od navedenih simptoma: temperaturu, proljev, povraćanje, uši, svrab, konjunktivitis, parazite u stolici ili druge simptome zaraznih bolesti. U slučaju pojave navedenih simptoma bolesti odgojitelj će obavijestiti roditelje koji su dužni doći po dijete.
 4. Roditelj pri pojavi zarazne bolesti kod djeteta odmah treba obavijestiti Vrtić, odnosno zdravstvenu voditeljicu kako bi ona mogla poduzimati mjere prema naputcima higijensko– epidemiološke službe.
 5. Roditelj je nakon izostanka djeteta iz vrtića zbog bolesti dužan donijeti liječničku potvrdu da je dijete zdravo.
 6. Ukoliko dolazite s djetetom nakon termina predviđenog za doručak (8:00 do 9:00 sati) molimo Vas da dijete doručak dobije kod kuće.

SURADNJA S DJELATNICIMA VRTIĆA

 1. Roditelji imaju obvezu informirati se o razvoju i ponašanju svoga djeteta.
 2. Roditelji su dužni aktivno surađivati s odgojiteljima, sudjelovati u aktivnostima odgojno – obrazovnog rada s djecom, na roditeljskim sastancima i individualnim razgovorima.
 3. Potrebno je redovito čitati i slijediti upute na kutiću za roditelje i centralnom panou vrtića zbog njihovog informativnog, edukativnog ili organizacijskog karaktera.
 4. Roditelji su dužni postupiti prema uputama odgojitelja i adekvatno pripremiti osobne stvari djeteta za vrtić (u skladu s vremenskim uvjetima).
 5. Vrtić ima obavezu kontinuirano obavještavati roditelje o posjetima, izletima i ostalim sadržajima koji se realiziraju izvan vrtića. Roditelj ima obavezu potpisati suglasnost za realizaciju gore navedenih sadržaja.
 6. Roditelj je obavezan pravovremeno javiti odgojitelju, nekom od članova stručno – razvojne službe ili ravnatelju promjene u obitelji koje mogu utjecati na dijete kako bismo postupke usmjerili na zaštitu dobrobiti i sigurnosti djeteta.
 7. Roditelj je dužan matične odgojitelje obavijestiti o promjenama fiksnog ili mobilnog telefona, adrese ili drugih relevantnih podataka.

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „