O Stručno – razvojnom centru

Na temelju članka 18. stavka 1. Pravilnika o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno- razvojnim centrima (NN, br.46/2004. i 49/200.), a u svezi s člankom 33. stavkom 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, b.10/1997., 107/2007. i 94/2013.) dječji vrtić Montessori dobio je, 23. ožujka 2018. godine, rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: UP/I-601-02/18-03/00013; URBROJ: 533-05-18-0002) o daljnjem radu stručno- razvojnog centra za unaprjeđenje stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja odgojno- obrazovnih radnika za rad s djecom rane i predškolske dobi po načelima pedagogije Marije Montessori.

Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA:UP/I- 601-02/18-03/00013; URBROJ: 533-05-18-0004), dana 26. rujna 2018., Dječji vrtić Montessori imenovan je stručno- razvojnim centrom za rad s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju po načelima pedagogije Marije Montessori.

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „