Obavijest o sufinanciranje redovitog programa u vjerskim i privatnim predškolskim ustanovama u Gradu Zagrebu 2022

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „