ODGOJNE SKUPINE

JASLIČKE SKUPINE

ŽABICE

LEPTIRIĆI

VRTIĆKE SKUPINE

RIBICE

LAVIĆI

BUBAMARE

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „