Prijava za edukaciju za rad s djecom s teškoćama prema Montessori pedagogiji

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „