Obrasci za sufinanciranju redovitog programa u vjerskim i privatnim predskolskim ustanovama u Gradu Zagrebu 2019

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „