Upravno vijeće

Na temelju 68. članka Statuta Dječjeg vrtića „Montessori“, Zagreb, Upravno vijeće dana 24. srpnja 2014. godine donosi POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA MONTESSORI kojim se utvrđuje način rada UV. Odluke Upravnog vijeća donose se na sjednicama natpolovičnom većinom glasova svih članova uz prisustvo najmanje polovice članova vijeća.

Upravno vijeće sastoji se od 5 članova u slijedećem sastavu:

  1. Predstavnica Osnivača – Sonja Radojčić
  2. Predstavnica Osnivača – Anica Milinković
  3. Predstavnik Osnivača – Marko Glad
  4. Predstavnica odgojitelja (ujedno i predsjednica Upravnog vijeća) – Petra Gregur
  5. Predstavnica korisnika usluga roditelja – Tara Lukičić

Sjednicama Upravnog vijeća nazočuje i ravnateljica DV Montessori Karolina Glad

Upravljanje Dječjim vrtićem – Upravno vijeće

ZAPISNICI

Zapisnik sa 61. sjednice
Zapisnik sa 62. sjednice
Zapisnik sa 63. sjednice
Zapisnik sa 64. sjednice
Zapisnik sa 65. sjednice
Zapisnik sa 66. sjednice
Zapisnik sa 67. sjednice
Zapisnik sa 68. sjednice
Zapisnik sa 69. sjednice
Zapisnik sa 70. sjednice
Zapisnik sa 71. sjednice

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „