Upravno vijeće

Na temelju 68. članka Statuta Dječjeg vrtića „Montessori“, Zagreb, Upravno vijeće dana 24. srpnja 2014. godine donosi POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA MONTESSORI kojim se utvrđuje način rada UV. Odluke Upravnog vijeća donose se na sjednicama natpolovičnom većinom glasova svih članova uz prisustvo najmanje polovice članova vijeća.

Upravno vijeće sastoji se od 5 članova u slijedećem sastavu:

  1. Predstavnica Osnivača – Sonja Radojčić
  2. Predstavnica Osnivača – Anica Milinković
  3. Predstavnik Osnivača – Marko Glad
  4. Predstavnica odgojitelja (ujedno i predsjednica Upravnog vijeća) – Livia Canić
  5. Predstavnica korisnika usluga roditelja – Tara Lukičić

Sjednicama Upravnog vijeća nazočuje i ravnateljica DV Montessori Karolina Glad

Upravljanje Dječjim vrtićem – Upravno vijeće

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „